Sea-Travel ApS Villkor för Båtsemester
Läs även de enskilda båtoperatörens vilkor

 

RESERVATION/BETALNING/AVBESTÄLLNING: Seatravel fungerar endast som förmedlare för välrenommerade och välkända samarbetspartners. Bokningen blir bindande i samband med korrekt inbetalning av den första delbetalningen. Den första delbetalningen utgörs normalt av 40 % av resans pris, resterande belopp skall betalas in 7 veckor innan avresa. Inbetalningsdatumen skall respekteras för att bokningen skall kvarstå. Det inbetalda beloppet går förlorat i händelse av avbokning, ändringar i resplanen samt vid bristande efterlevnad av betalningsvillkoren.

PRISERNA: Resans pris anges i danska kronor eller euro, med plats för det maximalt angivna antalet personer. Priserna baseras på gällande skatter, avgifter och valutakurser. Vi reserverar oss för ändringar som ligger bortom vårt inflytande, samt för eventuella tryckfel.

ERFARENHET AV SEGLING: Vid bokning av kanalbåt krävs normalt inte skepparexamen eller tidigare erfarenhet av segling (med undantag för vissa sträckor i Tyskland samt i Alsace, Frankrike). Man skall vara minst 2 personer över 18 år i sällskapet för att få hyra en kanalbåt. Vid hyrning av segelbåt eller motorbåt på öppet hav krävs det att minst en person ombord har kustskepparintyg och minst två har erfarenhet av segling. I Kroatien krävs det dessutom att minst en person har radiocertifikat. Det finns också krav på att vara minst 2 personer som är minst 21 år gamla ombord. Det är alltid den enskilda operatörens regler som gäller.

FEL/BRISTER: Om du som resande upptäcker brister, skador eller fel på båten eller dess utrustning bör båtbasen omgående kontaktas för hjälp och reparation på plats. Kom ihåg att man på plats kommer att göra allt för att säkra en bra båtsemester, när ni väl kommer hem är det ju för sent! En reklamation som inlämnas efter resan kommer inte att accepteras om vår samarbetspartner inte har getts möjlighet att på plats åtgärda problemet. Reparation av skador får endast ske med båtbasens godkännande. Om den bokade båten på grund av tekniska skäl/skador inte är disponibel kommer vår samarbetspartner att försöka att få fram en annan båt till motsvarande storlek och standard. Se för övrigt samarbetspartners villkor.

BÅTFÖRSÄKRING: Båtarna är fullt försäkrade i överenstämmelse med kontraktet och landets gällande lagar – dock med självrisk. Du som resande är ansvarig för självrisken i samband med skador som uppstår på båten och dess utrustning, annan båt eller dig själv under tiden du hyr den. Självriskens storlek varierar och är bland annat beroende av båtens storlek och samarbetspartnerns villkor.

TEKNISK SERVICE/ANSVAR: Som resenär har du skyldighet att:

a)    medföra nödvändiga dokument såsom pass, försäkringar, kustskepparintyg etcetera

b)    att underrätta båtbasens personal i händelse av försenad ankomst/lämning av båt

c)     att följa gällande regler och bestämmelser och anvisningar som ges av båtbasens personal samt lokala myndigheter

d)    att omedelbart underrätta båtbasen i händelse av grundstötning eller olycka

Segling på natten eller bogsering är inte tillåtna. Under seglatsen är ni alltid välkomna att kontakta basen för eventuell assistans eller råd och tips.

RESERVATION: Vi måste reservera oss för eventuella ändringar i båtsemestern som ligger bortom vårt inflytande, t.ex. orsakade av ändrade segelrutter, slussöppningar och slussreparationer, ändrade seglingsförhållanden på grund av väder och vind, strejker, lokala helgdagar och dylikt. Regleringar på grund av översvämning eller torka kan förekomma – särskilt på floderna – vilka kan innebära att området för allas säkerhets skull måste stängas för genomfart, eller så kan det röra sig om ändringar av segelområdet/tidpunkterna. Sådana faktorer kan ibland inte förutses förrän sista ögonblicket, och ger därmed inte möjlighet till avbokning eller avbeställning av reseområdet. Se våra samarbetspartners villkor. Vi vill göra er uppmärksamma på att uppehåll med och seglats på båtarna sker på eget ansvar.

Seatravel fungerar som reseförmedlare för välkända och välrenommerade flyg- och resebolag och är därmed inte ansvarig för eventuella förseningar, försummelser och ändringar av tider, priser, flygplatsavgifter, specifikationer, lokala avgifter, valutajusteringar, väderförhållanden, väder, händelser som kan klassificeras som force majeure som har anknytning till någon del av den bokade semestern. Händelser som vid reseavtalets tecknande inte har kunnat förutses, mildras eller förhindrats. Detta oavsett om resan förmedlas av Seatravel eller är ditt eget arrangemang som resande.

Vi vill uppmärksamma dig på att resor med reguljärt flyg eller charterflyg, tåg, buss eller färga är föremål för särskilda villkor hos de olika reseoperatörerna och därmed utanför Seatravels kontroll då vi endast fungerar som förmedlare.

FLYGBILJETTER & HOTELLBOKNINGAR: Seatravel erbjuder sig att mot en förmedlingsavgift hjälp till med bokning av flygbiljetter och hotell. I samband med de skärpta säkerhetskontrollerna på flygplatserna och utgivandet av en ny typ av optiskt läsbart pass vill vi i samband med bokning av flygbiljetter inskärpa följande:

a) Namnet som framkommer på biljetten och passet SKALL vara exakt densamma.
b) Fullt och riktigt namn, födelsedatum och kön skall meddelas oss skriftligen redan i samband med bokning av flygbiljett.
c) När biljetten väl är utfärdad kan namnet på den inte ändras.
d) Ett ändrat namn – om så bara en enskild bokstav – betyder oftast avbokning och därefter en ny bokning.
e) När biljetten väl är utfärdad kan varken resmålet eller tidpunkten ändras.

Det är den enskilda resenärens ansvar att hålla sig underrättad om situationen på resmålet vad avser politik, hälsa, miljö och klimat. Reglerna för bagage, säkerhet runt handbagage, pass, visum och vaccinationer bör/skall kontrolleras på flygplatsens hemsida innan avresan. Resenären är själv ansvarig för att medta giltigt pass, visum och att i tid ombesörja för eventuella vaccinationer. På vissa resmål kan det finnas krav på att passet skall vara giltigt under 3-6 månader efter ankomst till destinationen. Det kan även finnas särskilda villkor för EU-medborgare. Resenären är ansvarig för att kontrollera dessa villkor samt att hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar i flygets avgång som sker före och under resan.

RESEGARANTI: Seatravel är registrerad i Resegarantifonden, reg. nr. 753

Sea-Travel ApS, Europaplads 16, 1.sal, 8000 Århus C., Danmark. CVR 18422298